Bước vào Phiên thảo luận trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 55 (AMM-55) diễn ra tại Phnom Penh (Campuchia), các Bộ trưởng ASEAN đã thảo luận về các chương trình còn lại của hợp tác ASEAN 2022, trao đổi về các vấn đề kết nối, thu hẹp khoảng cách phát triển, hợp tác hàng hải, ứng phó biến đổi khí hậu, an ninh lương thực, năng lượng.