Trong tập124 của chương trình Bạn muốn hẹn hò, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi làm mai mối cho những cán bộ, sĩ quan chuyên nghiệp trong quân đội.