Bản tin Ngày mới ngày 02/5/2018 có những nội dung chính sau đây:

- Chủ động phòng chống bệnh sốt xuất huyết.

- Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn xuất xưởng xăng Ron 92.

- Chiến sĩ mới thủ đô trưởng thành trong huấn luyện.

- Người gác cờ ở "Rú Chờ"