Bản tin Ngày mới ngày 11/09/2023 có những nội dung chính sau đây:

- Việt Nam là điểm đến ổn định cho nhà đầu tư.

- Xuất khẩu gạo 8 tháng đạt mức kỷ lục.