Bản tin Ngày mới ngày 11/6/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Khai mạc Đối thoại Shangri-La.

- Đổi mới công tác đào tạo ngoại ngữ ở Học viện Lục quân.

- Hungary lo ngại hậu quả kinh tế của lệnh cấm vận khí đốt Nga.