Bản tin ngày mới ngày 12/03/2017 có những nội dung chính sau đây:

- Đề xuất giảm 50% mức đóng bảo hiểm thất nghiệp.

- Tư vấn sức khỏe cho thợ lặn biển ở Cô Tô.

- Nhật Bản tưởng niệm 6 năm thảm họa động đất - sóng Thần.

- BĐBP Quảng Trị hỗ trợ 73 trẻ em khó khăn đến trường.