Bản tin ngày mới ngày 13/02/2020 có những nội dung chính sau đây:

- Các địa phương tiếp tục giao quân.

- Xuất khẩu hàng nghìn tấn nông sản qua cửa khẩu Lào Cai.

- Bác sĩ quân y hiến máu phục vụ điều trị bệnh nhân.

- Nga đề ngỏ khả năng đối thoại với Hoa Kỳ.