Bản tin Ngày mới ngày 17/10/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Bộ đội làm nhà cho dân vùng lũ Kỳ Sơn.

- Thành phố Hồ Chí Minh thông xe cầu Bưng.

- Gazprom cảnh báo hậu quả của việc áp giá trần khí đốt với Nga.

- Trao cơ hội, nối ước mơ cho học sinh nghèo hiếu học.