Bản tin Ngày mới ngày 18/09/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Lần đầu Việt Nam có quy hoạch tài nguyên nước quốc gia.

- Liên tục kích hoạt các điểm tiêm phòng tại trường học.

- Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn giúp học sinh nghèo biên giới tới trường.

- ASEAN và Nga tăng cường hợp tác song phương.