Bản tin Ngày mới ngày 14/9/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Bộ Giao thông Vận tải muốn chia 12 dự án cao tốc Bắc Nam thành 30 gói thầu.

- Hiệu quả của dịch vụ thu bảo hiểm xã hội tại cộng đồng.

- Cựu tổng thống D.Trump phản đối việc xem xét tài liệu tịch thu.