Bản tin Ngày mới ngày 06/09/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Cả nước xuất siêu 3,96 tỷ USD.

- Đề xuất thêm 2 sân bay trong quy hoạch cảng hàng không.

- Bài học đầu tiên của năm học mới.