Bản tin Ngày mới ngày 27/08/2022 có những nội dung chính sau đây:

- TP.HCM lún bình quân 2cm mỗi năm.

- Mang lại nụ cười trọn vẹn cho hàng nghìn trẻ em.

- Sức trẻ là sức bật của Viettel.