Bản tin Ngày mới ngày 21/08/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Thành phố Hồ Chí Minh xã hội hóa đầu tư xây trường mầm non trong khu công nghiệp.

- Hơn 325.000 thí sinh mất quyền đăng ký xét tuyển đại học.

- Dự báo mưa lớn ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.