Bản tin Ngày mới ngày 23/08/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Học sinh Tp. Hồ Chí Minh bắt đầu tựu trường cho năm học mới.

- Đề xuất thu thập ADN, giọng nói làm cơ sở dữ liệu căn cước công dân.

- Vùng 2 Hải quân cùng ngư dân vươn khơi bám biển.

- Nắng nóng gây cháy rừng tại Trùng Khánh (Trung Quốc).