Bản tin Ngày mới ngày 26/08/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Thị trường bánh trung thu ổn định.

- Đảm bảo sức khỏe bộ đội ở các đơn vị đặc thù.

- Số ca đậu mùa khỉ trên thế giới có xu hướng giảm.