Bản tin Ngày mới ngày 02/9/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Ký ức về ngày quốc khánh đầu tiên.

- Lá cờ độc lập.

- Kỷ niệm ngày quốc khánh tại các nước.