Bản tin Ngày mới ngày 31/8/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Quản lý thị trường sẽ giám sát việc kinh doanh xăng dầu 24/24 giờ.

- Đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine Covid-19 nhắc lại.

- Người con của bản.

- Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng EU.