Bản tin Ngày mới ngày 02/09/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Vui tết độc lập cùng bộ đội Sư đoàn 9.

- Thu ngân sách đạt trên 1 triệu tỷ đồng.

- Nguy cơ xuất hiện biến thể mới của Virus Sars-Cov-2.