Bản tin Ngày mới ngày 04/09/2022 có những nội dung chính sau đây:

Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam được UNESCO ghi danh.

- Bắt đầu rà soát dữ liệu để xét tuyển Đại học.

- “Bát cháo tình thương” trên đỉnh Trường Sơn.