Bản tin Ngày mới ngày 13/09/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Giảm giá vé tàu cho sinh viên nhập học năm học mới.

- Trải nghiệm du lịch cộng đồng ý nghĩa.

- Thông điệp hòa bình qua hiện vật chiến tranh.