Bản tin Ngày mới ngày 24/2/2017 có những nội dung chính sau đây:

- Lào Cai tăng cường biện pháp phòng chống cúm A/H7N9

- Lao động nữ vất vả duy trì sữa cho con sau khi đi làm

- Tích cực cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động

- Hỗ trợ người dân Hà Giang tiêu thụ cam sành