Bản tin Quốc tế ngày 02/10/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Brazil sẵn sàng cho cuộc bầu cử tổng thống.

- Đường sắt tại Anh gián đoạn do đình công.

- Quân đội Hàn Quốc phô trương nhiều vũ khí công nghệ cao.