Bản tin Quốc tế ngày 02/7/2020 có những nội dung chính sau đây:

- Hong Kong kỷ niệm 23 năm trao trả về Trung Quốc.

- Bộ trưởng y tế New Zealand từ chức.

- Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran họp bàn về vấn đề Syria.