Bản tin Quốc tế ngày 07/12/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Tiết lộ mới về năng lực tấn công bằng UAV tầm xa của Ukraine.

- Hoa Kỳ tăng cường hiện diện quân sự tại Australia.

- Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc: "Thế giới không có một hành tinh thứ hai".

- Thành phố New York (Hoa Kỳ) tuyển dụng giám đốc diệt chuột.