Bản tin Quốc tế ngày 19/11/2020 có những nội dung chính sau đây:

- Hoa Kỳ tiếp tục cấm vận Iran. 

- Lính gác danh dự Hy Lạp lần đầu đeo khẩu trang phòng dịch.

- Israel và Bahrain đồng ý mở cửa đại sứ quán.

- Thủ tướng Italia trấn an trẻ em về ông già Noel trong mùa dịch.