Bản tin Quốc tế ngày 28/02/2023 có những nội dung chính sau đây:

- Vũ khí viện trợ cho Ukraine rơi vào tay các băng nhóm Thụy Điển.

- Huấn luyện cảnh sát bằng công nghệ thực tế ảo.

- Chủ tịch Triều Tiên kêu gọi cải cách toàn diện nền nông nghiệp.

- Biến rác thải thành âm nhạc.