Bản tin Thời sự Quốc phòng ngày 19/8/2019 có những nội dung chính sau đây:

- Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch thăm và làm việc tại Kiên Giang.

- Xây dựng lực lượng trong Cách mạng tháng tám và bài học giai đoạn hiện nay.

- Các đoàn tham dự Army Games về nước.

- Tình người trên biển.