Bản tin Thời sự Quốc phòng ngày 22/07/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Sớm cụ thể hóa các Nghị quyết hội nghị Trung ương 5, khóa XIII.

- Nhiều hoạt động tri ân hướng tới ngày thương binh, liệt sĩ.

Hải quân tiếp cận đưa 5 ngư dân bị nạn vào đất liền.

- Ông Trần Sỹ Thanh được bầu là Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026.