Bản tin Trưa ngày 06/02/2020 có những nội dung chính sau đây:

- Quân đội triển khai hơn 100 điểm tiếp nhận người từ vùng dịch.

- Thông quan hàng hóa tại Lạng Sơn và Lào Cai.

- Thượng viện Hoa Kỳ bác điều khoản luận tội Tổng thống.