Bản tin Trưa ngày 08/11/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Nâng cao khả năng hiệp đồng tác chiến trong diễn tập ở Quân đoàn 4.

- Bài bắn của tinh thần đồng đội.

- Sẵn sàng cho xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc.

- Ba kịch bản cho cuộc bầu cử giữa kỳ ở Hoa Kỳ.