Bản tin Trưa ngày 10/01/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Quốc hội thảo luận quy định xác định doanh nghiệp quốc phòng, an ninh.

- Bảo đảm kịp thời quân trang cho chiến sĩ mới nhập ngũ.

- Xuất khẩu nông sản cần có chiến lược bền vững.

- CSTO tổ chức hội nghị thượng đỉnh trực tuyến về Kazakhstan.