Bản tin Trưa ngày 13/03/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Phẫu thuật cho nhân viên Liên hợp quốc mắc bệnh hiếm gặp.

- Chọn đúng khâu đột phá trong huấn luyện.

- WHO cân nhắc tiêu chí kết thúc tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu.