Bản tin Trưa ngày 13/4/2017 có những nội dung chính sau đây:

- Tổng Tham mưu trưởng Phan Văn Giang làm việc tại Yên Bái.

- Từ 1/5, Bộ Quốc phòng thực hiện theo quy chế làm việc mới.

- Quân khu 4 tích cực chuẩn bị cho 70 năm ngày thương binh, liệt sĩ.

- Hậu Giang sẽ nuôi cá lồng kiểm soát ô nhiễm bên Nhà máy Giấy Lee & Man.

- Dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể.