Bản tin Trưa ngày 22/03/2023 có những nội dung chính sau đây:

- Thủ tướng đối thoại với thanh niên.

- Đào tạo phải sát với yêu cầu phát triển của Quân đội.

- Đề nghị bổ sung kiểm định viên quân sự.

- Nga và Trung Quốc tăng cường hợp tác song phương.