Bản tin Trưa ngày 24/6/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia.

- Hành trình của đam mê và khát vọng chiến thắng.

- Afghanistan triển khai công tác cứu hộ sau động đất.