Bản tin Trưa ngày 26/4/2024 có những nội dung chính sau đây:

Quân ủy trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức hoạt động tri ân.

- Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc ngày càng đi vào chiều sâu.