Tạo vòng đời mới cho những món đồ tưởng chỉ có thể vứt đi, mô hình thân thiện với môi trường này đang ngày càng được người dân ở thành phố Đà Nẵng hưởng ứng, ủng hộ.