Tối 17/9 theo giờ địa phương, Ủy ban Bầu cử Israel đã bắt đầu công tác kiểm phiếu sau khi quá trình bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử tại nước này kết thúc trước đó cùng ngày. Các kết quả thăm dò cử tri sau bỏ phiếu cho thấy vẫn chưa có đảng nào giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu quốc hội lần thứ 2, sau khi tất cả các địa điểm bỏ phiếu đã đóng cửa vào lúc 10h tối theo giờ địa phương tại Israel.