Ngôn ngữ, dịp cầu để kết nối với mọi dân tộc. Mỗi con người để hiểu được nhau, để công việc đạt kết quả tốt nhất thì phải hiểu được ngôn ngữ của nhau. Những người lính quân hàm xanh đã vượt qua rất nhiều khó khăn trong đó có trở ngại về ngôn ngữ để đến gần hơn với nhân dân, góp phần xây dựng vững chắc thế trận lòng dân, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế.