Ban chỉ đạo 126 Bộ Quốc phòng sáng ngày 24/11 tổ chức hội nghị thường trực thông qua tài liệu huấn luyện. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương - Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Thường vụ Quân uỷ Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng: Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng - Uỷ viên Trung ương Đảng; Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa và Trung tướng Nguyễn Trọng Bình.