Trước những lo ngại về khả năng xảy ra xung đột trong vùng Vịnh sau vụ tấn công vào các nhà máy lọc dầu của A-rập Xê-út, ngày hôm qua, cộng đồng quốc tế tiếp tục kêu gọi tìm giải pháp ngoại giao song song với tiến trình điều tra khách quan minh bạch.