Việc tuyển sinh đầu cấp ở Hà Nội luôn là một vấn đề nóng, được nhiều người quan tâm. Và mới đây, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường THPT, đồng thời phát phiếu đăng ký nguyện vọng cho học sinh. Đây chính là lúc mà cả phụ huynh, học sinh, nhà trường cùng “nâng lên đặt xuống”, làm sao lựa chọn các nguyện vọng cho phù hợp nhất, bởi các em chỉ có một lần duy nhất được đăng ký nguyện vọng, không được thay đổi.