Tại cuộc làm việc và kiểm tra thao trường bộ môn “Xạ thủ bắn tỉa” ngày 21/8, các chuyên gia Nga đánh giá rất cao hệ thống thao trường của Việt Nam. Bên cạnh việc đầu tư bài bản, chuyên sâu theo đúng quy chuẩn của Ban Tổ chức thì để có được kết quả này là tinh thần trách nhiệm trong công việc hằng ngày của những người phía sau bảo đảm vận hành thao trường với hệ thống mục tiêu phong phú, yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật cao. Trong câu chuyện lần này, mời quý khán giả và các đồng chí cùng tìm hiểu – họ là ai?