Ngày 6/11/1965, trên các trận địa nằm trên cung núi Hoành Sơn, thuộc địa phận xã Tuy Lai, huyện Mỹ Đức, tỉnh Hà Tây, nay là TP Hà Nội, Trung đội Dân quân trực chiến xã Tuy Lai với những khẩu đại liên và súng trường K44 đã mưu trí dũng cảm, đón lõng kịp thời nổ súng tiêu diệt 1 máy bay AD-6 của không quân Mỹ. Chiến công này đã củng cố niềm tin vào khả năng dùng súng bộ binh hạ máy bay hiện đại của Mỹ.