Sau 3 tháng huấn luyện, chiến sĩ mới sẽ bước vào giai đoạn 2, huấn luyện chuyên ngành. Cường độ ngày càng cao, nhất là các đơn vị binh chủng, đòi hỏi sức khỏe bộ đội càng phải dẻo dai. Từ thực tế đó, các đơn vị thuộc Quân đoàn 3, trong đó có Lữ đoàn Pháo binh 40 đã tập trung huấn luyện thể lực cho bộ đội, đặc biệt là chiến sĩ mới, để sẵn sàng cho giai đoạn huấn luyện tiếp theo.