Lịch sử đã chứng kiến nước Việt nhiều lần trong tình huống hiểm nguy trước hiểm họa xâm lăng nhưng cũng chính lịch sử dân tộc ta, con Rồng cháu Tiên, là dòng dõi hùng anh luôn có những anh tài thao lược để xoay chuyển vận nước. Sau mốc son chói lọi của chiến thắng Bạch Đằng năm 938, đến năm 1288 chúng ta lại có thêm một trận Bạch Đằng lịch sử, đỉnh cao của nghệ thuật quân sự Việt Nam. Chiến thắng đó tiếp tục cho thấy tài thao lược của người cầm quân cùng kế sách chiến tranh nhân dân đã tạo nên hào khí Đông A, cũng như làm vẻ vang những trang sử hào hùng của dân tộc Việt Nam.