Phóng sự ảnh - Số 1447: Chợ phiên vùng cao đón chào năm mới.