Những nội dung chính có trong chương trình Chuyển động Army Games - Số 10:

- Hành trình cảm xúc và hi vọng của Đội tuyển xe tăng.

- Hải quân Việt Nam xuất sắc dành Huy chương Bạc.

- Khi bầu trời và mặt đất giao nhau ở "Trung đội nhảy dù".

- Sân chơi của tình đoàn kết, hữu nghị.