Những nội dung chính có trong chương trình Chuyển động Army Games - Số 9:

- Ba đội tuyển đầu tiên kết thúc vòng loại "Xe tăng hành tiến".

- Đội "Cúp biển" giành huy chương bạc.

- Trải nghiệm làm "Xạ thủ bắn tỉa".

- Còn cơ hội cho đội tuyển xe tăng Việt Nam?