Những nội dung chính có trong chương trình Chuyển động Army Games - Số 8:

- Bác sĩ quân y Việt Nam đạt thứ hạng cao trong nội dung thi cuối.

- Thử thách cùng pháo phản lực BM21.

- Uy lực pháo phản lực BM21 của quân đội nhân dân Việt Nam.

- Bếp ăn Việt Nam không kịp phục vụ khách quốc tế.